مشاوره

خدمات مشاوره

بهترین تصمیمات زمانی گرفته میشود که اطلاعات کافی در دست باشد، ما با ارئه مشاوره مالی، مشاوره مالیاتی و مشاوره سرمایه گذاری بصورت کاملا رایگان تمام اطلاعات را در اختیار شما قرار می دهیم.

خدمات مشاوره شرکت حسابداری هوشمند کاملا بصورت رایگان انجام میگیرد و با یک جلسه مشاوره شما میتوانید توانایی های خود را به شدت افزایش دهید. شرکت ها برای رشد،افزایش کارایی و بهره وری، افزایش توانایی رقابتی و یا ورود به بازارهای جدید و همینطور کاهش هزینه های نیاز به داشتن استراتژی هایی متناسب با نیازهایشان دارند، از این رو ما با آنالیز فعالیت شما میتوانیم بهترین راهکار هارا بصورت کاملا رایگان در اختیارتان قرار دهیم.

مشاوره مالی

ما با تحلیل صورت های مالی و آنالیز عملکرد مدیریت میتوانیم راهکارهای مناسبی جهت رشد و توسعه شرکت ارائه دهیم، ابزار های تحلیل مالی ما عبارت اند از:

۱_تحلیل نسب های نقدینگی

۲_تحلیل نسب های فعالیت

۳_تحلیل نسبت های سرمایه گذاری

۴_تحلیل نسبت های سود آوری

۵_بررسی وضعیت سرمایه درگردش

۶_محاسبه هزینه های پنهان سرمایه

بعنوان مثال ما بررسی نسبت های نقدینگی قدرت نقدینگی شرکت رابررسی کرده و هینطور توان شرکت در ایجاد بدهی و پرداخت آن بررسی میشود و در صورت امکان پیشهاد دریافت وام و توسعه کلر به شرکت داده شده و شرایط لازم برای دریافت وام ایجاد میشود.

ما با بررسی وضعیت سرمایه در گردش مدت زمان وصول حسابهای دریافتنی و پرداختی هارا بررسی میکنیم و با نزدیک کردن این دو مورد بهم هزینه های پنهان شرکت را کاهش و گاهی برای شرکت ایجاد فرصت می کنیم.

با ما راه های رسیدن به اهداف خود را همراه کنید.

مشاوره مالیاتی

ما با بررسی روند رسیدگی های مالیاتی سال های گذشته یک شرکت و وضعیت صورت های مالی و همینطور با بررسی میزان فروش و سود ناخالص میتوانیم مالیات متعلقه واحدهای تجاری را برآورد کرده و برای کم شدن آن راهکارهای قانونی ارائه دهیم.

موسسه حسابداری هوشمند با تسلت کامل برقوانین مالیاتی میتواند یک مشاوره مناسب برای امورمالیاتی باشد.

لازم به ذکر است که تمام خدمات مشاوره ای در موسسه حسابداری هوشمند بصورت رایگان انجام میپذیرد.

۱_مشاوره در رابطه با مبحث مالیات بردرآمد

_مشاوره های مالیاتی(مالیات بردرآمد) جهت موارد زیر انجام میگیرد:

 • مالیات بردرآمدبصورت کلی میتواند موارد زیر را در برگیرد:
 • تشکیل پرونده مالیاتی
 • گرفتن کد اقتصادی
 • گرفتن دفاتر قانونی_تهیه (پلمپ) دفاتر قانونی
 • تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر درآمد
 • تحریر دفاتر قانونی
 • جمع کردن اسناد حسابداری
 • تهیه گزارشات مالیاتی
 • دفاعیه مالیاتی و لایحه نویسی

۲_مالیات بر ارزش افزوده

_مشاوره های مالیاتی(مالیات برارزش افزوده) جهت موارد زیر انجام میگیرد:

 • تشکیل پرونده مالیاتی _ مالیات بر ارزش افزوده
 • تنظیم اظهارنامه مالیاتی _ مالیات بر ارزش افزوده
 • گرفتن گواهینامه مالیاتی ارزش افزوده
 • شرکت در جلسات  رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده
 • تنظیم لوایح مالیاتی و دفاعیه مالیات بر ارزش افزوده

۳_مباحث مرتبط با مالیات اجاره

۴_مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی

۵_مالیات بردرآمدحقوق

۶_قراردادهای پروژه ای و ماهانه

۷_قرارداده های پشتیبانی و خدماتی

۸_کسب و کارهای اینترنتی

تعدد و تنوع قوانین مالیاتی و بخشنامه ها و همچنین برداشت های متفاوت از متن یک ماده قانونی یکسان باعث شده که مشاوره مالیاتی به عنوان یک کار پیچیده و حساس، نیازمند تخصص و تجربۀ بالا باشد.

ما با اتکاء بر متخصصین خود و با توجه به تجربه بلند مدت خود در زمینه پرونده های مالیاتی بهترین مشاوره را بصورت رایگان به صاحبان مشاغل و کسب و کارارائه می دهیم.

مشاوره مالیاتی علاوه بریک تخصص یک فن نیز می باشد که پیشنهاد میشود به هرکسی اعتماد نکرده و با تحقیق و بررسی عملکرد، کار خود را واگذار نمایید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.