دفاع مالیاتی

دفاع مالیاتی

موسسه حسابداری هوشنمد باتوجه به تخصص بالا و تجربه بالا خود اشخاص حقیقی و حقوقی را در زمینه دفاع مالیاتی با بهترین شرایط ممکن همراهی می نماید.

با توجه به فراگیر شدن قوانین مالیاتی و همچنین تمرکز دولت بردرآمد حاصل از مالیات بسیاری از کارفرمایان نگران رسیدگی های مالیاتی وشرایط و ضوابط آن هستند.

تعدد و تنوع قوانین و همچنین تفسیر متفاوت از متن یک ماده قانونی یکسان (حتی در میان ممیزان مالیاتی) باعث شده که در زمان رسیدگی مالیاتی بخصوص در هیئت های بدوی و تجدید نظر مشاوران مالیاتی به عنوان وکیل موعدی در زمان دفاع مالیاتی حضور داشته باشند، که این موضوع نیازمند تخصص و تجربۀ بالا باشد.

مالیات ها و جرائم سنگین مالیاتی  که در صورت عدم انجام تکالیف قانونی می تواند گریبانگیر اشخاص حقیقی و حقوقی شود.

جرائم مالیاتی با توجه به رقابت بسیار نزدیک در بازار امروز و سود بسیار پایین فعالیت‌های اقتصادی و لزوم جلوگیری از تحمیل هزینه های مازاد و پیش‌بینی نشده، در مواردی حتی منجر به نابودی و انحلال یک کسب و کار و یا شرکت می شود.

مشاوره مالیاتی و نظارت بر امورمالی و کنترل ثبت های حسابداری شرکتها با دید حسابرسی مالیاتی و با آگاهی از قوانین مالیاتی و همچنین قوانین مرتبط از نیازهای اساسی صاحبان مشاغل و کسب و کار می باشد.

استارت آپ هایی که بدون اطلاع از قوانین مالیاتی و بدون مشاوره مالیاتی وارد بازار کسب و کار میشوند و باتوجه به قوانین سختگیران و متعدد مالیاتی با اینکه روند رشد خوبی دارند توانایی ادامه کار را ندارند.

همانطور که گفته شد تعدد و تنوع قوانین مالیاتی و بخشنامه ها و همچنین برداشت های متفاوت از متن یک ماده قانونی یکسان باعث شده که مشاوره مالیاتی به عنوان یک کار پیچیده و حساس، نیازمند تخصص و تجربۀ بالا باشد.

موسسه حسابداری هوشمند باتوجه به تجربه بالای خود و همینطور با اتکاء بر متخصصین توانمند خود میتواند اشخاص حقیقی و حقوقی را در زمینه دفاع مالیاتی همراهی نماید و مشاوره های لازم را بصورت رایگان ارائه دهد.

مراحل اعتراض مالیاتی

بر اساس ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم، تشخیص مالیات بر درآمد اشخاص باید براساس ماخذ صحیح ومتکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد.

مودی میتواند نسبت به برگه تشخیص ابلاغ شده متعرض بوده و آن را پذیرا نباشد.

در مواردی که برگ تشخیص به مودی ابلاغ شده و وی نسبت به آن معترض باشدمیتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تامالاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه وکتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

موسسه حسابداری هوشمند میتواند بعنوان وکیل تاملاختیار مراحل اعتراض مالیاتی مودی راپیگیری کرده و درطی فرآیند دفاع مالیاتی همراه و مشاوره مودی باشد.

مراحل رسیدگی بصورت زیر می باشد:

در ابتدا رسیدگی به اعتراض مودی  به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد.

درصورت اعتراض مجدد رسیدگی به هیات های حل اختلاف ارجاع می گردد، که شامل:

  1. – هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی
  2. – هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر
  3. – شورای عالی مالیاتی
  4. – هیئت مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.