خدمات حسابرسی

ما با مشتریان خود در تمامی موقعیتها کار می کنیم، از تهیه کدینگ حسابداری و کدینگ انبار و اموال تا ارائه خدمات حسابرسی و ارائه گزارش حسابرسی.

حسابرسی فرایندی منظم و سیستماتیک است جهت جمع آوری اطلاعات و ارزیابی بی طرفانه شواهد.

انواع حسابرسی شامل:

۱_حسابرسی صورت های مالی_ حسابرسی مستقل

۲_حسابرسی رعایت

۳_حسابرسی عملیاتی می باشد.

حسابرسی صورت های مالی توسط حسابرسان مستقل باهدف نجش مطلوبیت ارائه صورت های مالی براساس استانداردهای حسابداری انجام میشود.

موسسه حسابداری هوشمند باتوجه به داشتن مهر سازمان حسابرسی و کارکردن باعنوان حسابرس مستقل تمامی خدمات مرتبط باحسابرسی مستقل را ارائه می دهد.

حسابرسی رعایت توسط ماموران دولتی بعنوان مثال حسابرسان(ممیزهای) مالیاتی انجام میشود و هدف آن بررسی میزان انطباق اطلاعات مالی باقوانین و مقررات می باشد.

در تهیه صورت های مالی کارشناسان شرکت حسابداری هوشمند باتسلط کامل به قوانین و استانداردهای حسابداری میتوانند بهترین خدمات را ارائه دهند.

حسابرسی عملیاتی یک فرایند منظم و سیستماتیک برای ارزیابی کارایی و اثر بخشی واحد مالی ومدیران اجرایی می باشد.

تخصص ما

ما با ارائه خدمات حسابرسی عملیاتی کارایی و اثربخشی را در مشاغل افزایش داده و میزان موفقیت در بهترین استفاده از منابع را دوچندان میکنیم.

حسابرسی عملیاتی دارای مزایایی به شرح زیر است:

۱_ارزیابی بهتر سیستم کنترل های داخلی

۲_کشف به موقع تخلفات و اشتباهات حسابداری

۳_برنامه ریزی موثربرای رسیدگی های مالیاتی و حسابرسی مستقل

۴_امکان توزیع یکنواخت حجم کار مشاغل در طی سال مالی

۵_تسهیل در انتشار به موقع صورت های مالی حسابرسی شده

۶_عارضه یابی و افزایش بهره وری

۷_مدیریت سرمایه درگردش(مدیریت دریافت ها و پرداخت ها و همینطور انبار)

۸_محاسبه و تدوین جریان نقدینگی

۹_ارائه گزارش عملکرد ماهانه به مدیران و ارائه راهکار جهت افزایش کارایی

۱۰_محاسبه نسبت های مهم مالی و ارزیابی ضعف ها و بررسی روند پیشروی

باتوجه به سوابق طولانی شرکاء مؤسسه هوشمند در حرفه حسابرسی، شرکتهای متعددی ازخدمات حسابرسی و بازرسی قانونی این مؤسسه بهره گرفته اند.

موسسه خدمات مالی هوشمند توانایی ارائه صورت های مالی تلفیقی برای واحدهای اقتصادی دارای شعبه های متعدد را دارا می باشد و همینطور برای مشتریان بین المللی انجام حسابداری براساس استاندارد های IFRS و تهیه صورت های مالی بر اساس این استاندارد انجام میپذیرید.

۱ نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.